Şavşat Belediyesi’ne Ait Arsaların Satış  İhale İlanı

Belediyemize ait Efkar Tepe ve Söğütlü Mahallesi mevkiinde aşağıda ada, parsel, m2 ve muhammen bedelleri ile geçici teminatları belirtilen arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

  1. İhale 24.11.2017 tarihinde saat 14.00’de başlayacak olup,  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 24.11.2017 Cuma günü 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50.00 TL karşılığında alınabilir.
  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Sıra No Mevkiisi Ada Parsel M2 Cinsi Muhammen Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat
1 Efkar Tepe 279 20 409.84 m2 Arsa 59.000 ₺ 2.950 ₺
2 Efkar Tepe 279 19 215.63 m2 Arsa 29.000 ₺ 1.450 ₺
3 Efkar Tepe 273 3 94.33 m2 Arsa 9.000 ₺ 450 ₺
4 Efkar Tepe 276 14 325.22 m2 Arsa 68.000 ₺ 3.400 ₺
5 Efkar Tepe 280 6 353.42 m2 Arsa 65.000 ₺ 3.250 ₺
6 Efkar Tepe 280 7 260.38 m2 Arsa 49.000 ₺ 2.450 ₺
7 Söğütlü Mahallesi 201 2 670.66 m2 Arsa 265.000 ₺ 13.250 ₺
8 Efkar Tepe 196 15 174.54 m2 Arsa 14.500 ₺ 725 ₺
9 Efkar Tepe 234 3 148.35 m2 Arsa 22.000 ₺ 1.100 ₺
10 Efkar Tepe 123 28 258.23 m2 Arsa 49.000 ₺ 2.450 ₺

Şavşat Belediye Başkanlığı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir