Şavşat Belediyesine ait ekonomik ömrünü dolduran aşağıda plaka ve modeli  ile muhammen bedeli yazılı olan aracın ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

  1. Aracın satış ihalesi 2886 sayılı İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık artırma usulü ile yapılacaktır.
  2. İhale 14.07.2017 tarihinde saat 14:00’de Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
  3. Aracın tahmini bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki gibidir.
  4. İhaleye katılacaklar 14.07.2017 Cuma  günü saat 12:00’ye  kadar geçici teminatlarını Belediye veznesine yatıracaklardır.
  5. İhale üzerine kalan şahıs 7 gün içerisinde geçici teminatını kati teminata çevirecektir.
  6. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50.00TL arşılığında alınabilir.
  7. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir. 28.06.2017
Sıra Cinsi Plaka Marka Model Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Kamyon 08 HC 026 FATİH 2006 30.000,00 TL 3.000,00 TL

Şavşat Belediye Başkanlığı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir