ŞAVŞAT BELEDİYESİNE AİT İŞYERLERİNİN KİRALAMA İHALE İLANI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda adresleri, numaraları, aylık kira bedelleri ve geçici teminatları belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile kiraya verilecektir.

  1. İhale 27.07.2016 tarihinde saat 14.00’de başlayarak aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 27.07.2016 Çarşamba günü 12:00‘a kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50.00 TL karşılığında alınabilir.
  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

BELEDİYE PASAJI 131 ADA 1 PARSEL

İşyeri No: Ada Parsel No: İşyeri No: m2’si Cinsi: Aylık Kira Bedeli: Geçici Teminat: İhale Tarih ve Saati:
1 131 Ada 1 Parsel 3 24 m2 İşyeri 340.00 TL 408.00 TL 27.07.2016 | 14.00
2 131 Ada 1 Parsel 11 24 m2 İşyeri 310.00 TL 372.00 TL 27.07.2016 | 14.00
3 131 Ada 1 Parsel 15 24 m2 İşyeri 285.00 TL 342.00 TL 27.07.2016 | 14.00
4 131 Ada 1 Parsel 16 24 m2 İşyeri 310.00 TL 372.00 TL 27.07.2016 | 14.00

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir