ŞAVŞAT BELEDİYESİNE AİT İŞYERLERİNİN KİRALAMA İHALE İLANI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda adresleri, numaraları, aylık kira bedelleri ve geçici teminatları belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile kiraya verilecektir.

  1. İhale 04.12.2015 tarihinde saat 10.00’da başlayarak aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 03.12.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. İhale ile ilgili tüm vergi,resim ve harçlar yükleniciye aittir.
  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50.00 TL karşılığında alınabilir.
  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

BELEDİYE PASAJI  131 ADA 1 PARSEL

İşyeri No: m2’si Cinsi: Aylık Kira Bedeli: Geçici Teminat: İhale Tarih ve Saati:
1 24 m2 İşyeri 690.00 TL 828.00 TL 04.12.2015 | 10.00
2 24 m2 İşyeri 375.00 TL 450.00 TL 04.12.2015 | 10.10
3 24 m2 İşyeri 330.00 TL 396.00 TL 04.12.2015 | 10.20
4 24 m2 İşyeri 300.00 TL 360.00 TL 04.12.2015 | 10.30
5 24 m2 İşyeri 275.00 TL 330.00 TL 04.12.2015 | 10.40
6 24 m2 İşyeri 275.00 TL 330.00 TL 04.12.2015 | 10.50
7 24 m2 İşyeri 250.00 TL 300.00 TL 04.12.2015 | 11.00
8 24 m2 İşyeri 690.00 TL 828.00 TL 04.12.2015 | 11.10
9 24 m2 İşyeri 375.00 TL 450.00 TL 04.12.2015 | 11.20
10 24 m2 İşyeri 330.00 TL 396.00 TL 04.12.2015 | 11.30
11 24 m2 İşyeri 300.00 TL 360.00 TL 04.12.2015 | 11.40
12 24 m2 İşyeri 275.00 TL 330.00 TL 04.12.2015 | 11.50
20 24 m2 İşyeri 690.00 TL 828.00 TL 04.12.2015 | 12.00
Park 800 m2 İşyeri 2850.00 TL 3420.00 TL 04.12.2015 | 13.00

BELEDİYE TERMİNALİ 264 ADA 19-20 PARSEL

İşyeri No: m2’si Cinsi: Aylık Kira Bedeli: Geçici Teminat: İhale Tarih ve Saati:
1 10 m2 İşyeri 250.00 TL 300.00 TL 04.12.2015 | 13.10
2 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 13.20
3 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 13.30
4 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 13.40
5 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 13.50
6 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 14.00
7 20 m2 İşyeri 360.00 TL 432.00 TL 04.12.2015 | 14.10
8 (Lokanta) 40 m2 İşyeri 440.00 TL 528.00 TL 04.12.2015 | 14.20
Yıkama-Yağlama 95 m2 İşyeri 590.00 TL 708.00 TL 04.12.2015 | 14.30

BELEDİYE HİZMET BİNASI 124 ADA 10 PARSEL

İşyeri No: m2’si Cinsi: Aylık Kira Bedeli: Geçici Teminat: İhale Tarih ve Saati:
1/A 40 m2 İşyeri 550.00 TL 660.00 TL 04.12.2015 | 14.40
1/B 40 m2 İşyeri 550.00 TL 660.00 TL 04.12.2015 | 14.50

DÜĞÜN SALONU YANI TAKSİ DURAĞI 129 ADA 15 PARSEL

İşyeri No: m2’si Cinsi: Aylık Kira Bedeli: Geçici Teminat: İhale Tarih ve  Saati:
Taksi Durağı 62 m2 İşyeri 550.00 TL 660.00 TL 04.12.2015 | 15.00