Ilıca Köyü

Artvin ili, Şavşat ilçesine bağlı, doğusunda Arsiyan dağları ile Kanlı Tepe, batısında Çoraklı Köyü’nün mahallesi iken daha sonraki yıllarda ayrı muhtarlık olan Çermik Köyü (Mikelet), kuzeyinde Gürcistan ve kuzeybatı istikametine uzanan Katicuvar tepeleri, güneyinde Meroban sırtları ile çevrilidir. Arsiyan dağlarının eteğinde bulunan bir orman köyüdür. Şavşat ilçe merkezine uzaklığı 38 km’dir.

Köyün kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda köye ilk yerleşen ailelerin Ahıska ve Acara bölgesinden gelen Kıpçak Türkleri oldukları söylenmektedir. Köyde konuşulan dil Ahıska yöresine ait şivedir. Gelenek, görenek ile örf ve adetler Kafkas kültürü ile Anadolu kültürünün harmanlanmış özelliklerini taşımaktadır. Köyün nüfusu ile ilgili ilk kayıtlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan 1838 yılı (Hicri 1254) genel nüfus sayımıdır. Bu nüfus sayımına göre köyde 65 hane ve 188 kişi bulunmaktadır. Köydeki halkın tamamı Müslüman’dır. Köyün eski adı Cinal olmakla beraber idari olarak Osmanlı döneminde Meydancık (İmerhev) nahiyesine bağlıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra değiştirilerek Veliköy (Merya) nahiyesine bağlanmıştır.

Köyde bulunan sıcak su kaplıcalarından dolayı köyün ismi Ilıca olarak değiştirilmiştir. Köyün 11 tane mahallesi bulunmaktadır. Köyün dağınık yerleşiminden ve bu nmahallelerinin birbirine uzaklığından dolayı köye bağlı iki mahalle Akdamla (Çıkta) ve Demirkapı (Kurela) mahalleleri ayrı muhtarlıklar olarak köylere dönüştürülmüştür.

Köy halkının geçim kaynakları; ormancılık, tarım ve hayvancılıktır. Yaz aylarında hayvanları otlatmak için 1 ay kışla (Gözeli Göl, Karafungar, Eski Yayla) iki ay süreyle de yayla (Cengelek) hayatı sürülmektedir. Şuan itibarıyla köyümüzde aktif olarak 85 hane mevcuttur. Yaz dönemlerinde ise 150-160 haneyi bulmaktadır.

Köy Muhtarı

  • Turcan KÜÇÜKALTUN (0536 860 54 50)

Azalar

  • Necati YAŞAR (0535 445 31 08)
  • Bekir YALANIZ (0536 415 81 37)
  • Meydan KAYA (0535 629 77 47)
  • Alimerdan KÖROĞLU (0506 916 85 32)