Kayadibi Köyü

Tarihçe

Arkeolojik kazıların girmediği yerlerde de, geçmişin derinliğini ölçme çeşitli veriler sonucu mümkündür. Örneğin Kayadibi Köyü’nün geçmişine ilişkin araştırma için köyümüzün eski evlerini ve yaşlarını belirleme yeterlidir.

Genelde: Çam ağaçlarından yapılmış evlerin ömrü kaç yıldır dersiniz ? Cevap: Mubalağasız 500 yılın üzerindedir, soymuk damar araları reçine ile kaplıdır. Su geçirmez, güveye yenik düşmezler. Bu yapıdaki ağaçların zamana dayanma gücü yıllar değil, yüzyıllardır.

Şimdi köyümüzdeki yapılaşmaya bakalım: Köyümüzde, peg dediğimiz eski bina yıkıntı ve temel kalıntıları hemen hemen yok gibidir. (Cemal Şahin beylerin tarlasındaki Beylerin geçici idare binası pegi hariç.) Halen ayakta duran , yıkılıp giden köyümüzün eski evleri aynı yıllarda yapılmışlardır.

Bu yerleşimlerin uzun veya kısa öyküsü şudur: Sasonoğulları Mahallesinden Turmanezelere doğru uzanan ormanın kuzeydoğusunda eski ev temelleri-kalıntıları mevcuttur. Köyümüze gelenler ilk olarak oraya yerleşmişlerdir. Çünkü balık çıkıntının iki yanında iki dere ve güzel pınarlar vardır. Batı kısmında halen ayakta olan bir orman mevcuttur. O devirlerde tehlike karşısında saklanmak için ormanlık yerler tercih edilirdi.

İkinci aşamada araştırılması gereken ,dedelerimizin Lalansın (Oradaki ormanın adı Lalans’tır) kenarına ne zaman geldikleri orada ne kadar kaldıklarıdır. Lalanstan ayrılıp köye inme ve köyü kurma eylemi zamanı, zemini ile bellidir. Tarihi sürece geçmeden önce bir parantez açalım. (Yeni yerleşim yeri için cıvardaki bütün çam ağaçlarını kesmiş ve evlerini kurmuşlardır. Benim dedelerimin evlerinin kerestesinin Nislata’nın batısından kesildiği halen söylenir. Asıl köye yerleşim 500-600 yıl önce olmuştur. Peki 600 yıl önce bu bölgeye hangi millet sahipti ? Cevap Gürcülerdir. Kraliçe Tamara zamanında Gürcistan hudutları Erzurum’a kadar uzanıyordu. Trabzon bir prenslik olarak onlara bağlıydı ve 400 yıl bölgenin hakimi kaldılar. Moğol akınları 220 de Gürcistan’ın altın çağına son verdi. Sonuç olarak Gürcistanın o şaşaalı döneminde düze inmiş, köyümüzü kurmuşuz.

Coğrafya

Artvin iline 81 km, Şavşat ilçesine 16 km uzaklıktadır.