Yamaçlı (Morohoz) Köyü

Eski adı Morohoz’dur. Morohoz ismi Mor ve Hoz kelimelerin birleşimden geldiği tahmin edilmektedir. Mor: Dağ çileği (Yaban çileği.) Hoz: Boş arazi (Nadasa bırakılmış arazi) birleşimden “dağ çileği yetişen boş araziler” anlamı çıkartılmıştır. Köyün ismi öz be öz Türkçe’ dir. Köyün tarihi hakkında pek bir bilgi yoktur. Eski dedelerin anlatımına göre Köy, çevre köylerden ve Osmanlı Devleti zamanında çeşitli bölgelerden gelip yerleşen sülalelerin kurduğu bilinmektedir. Dil, örf ve adetler Ahıska (Kıpçak) Türkleri ile aynıdır. Köy halkı Rus işgali sırasında iki kere göç etmek (vayna=kaçakaçlık) zorunda kalmıştır. 40 sene Rus idaresi altında kalan köy, Şavşat-Artvin bölgeleri tekrar Türkiye’ye katılmıştır. Köyde bir kilise olduğu bilinmektedir, fakat kilise günümüze kadar gelememiştir, tahrip olup yok olmuştur. Köyün Satip bölgesinde (Mağlisa yeri) eski bir yerleşim yeri olduğu ve bölgede başka medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilmektedir.

Coğrafya

Rakımı ortalama 1300 metredir. Köyün en yüksek noktası olan Sığamlat’ın rakımı 1780 m’dir. Bu tepenin batısında bulunan Çavdarlı ve Otluca köyüne sınır bölge olan Satip denen yer, piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Buranın manzarası çok güzeldir ve çevre köylerini yaklaşık 300 derecelik panoramik açıyla izleme imkânını sunar. 1997 verilerine göre köyün toplam tarım alanı 117 hektar olup, bunun 355 dekar bölümü ekili alan olarak kullanılmaktadır.

Köyün doğusunda Arpalı (Zendaba), güneyinde Ziyaret (Seslavur), batısında ise; Çavdarlı (Sorsel), Dalkırmaz (Ankliya), Otluca (Satapliya) ve kuzeyinde (Karşısında) Tepeköy (Ahaldaba) yer alır.

Eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Bitki örtüsü olarak zengindir; iğne yapraklı orman ve çeşitli meyve ağaçları bol miktarda bulunur.

İçme suyu kaynakları bakımından fakir bir bölgededir.

Nüfus

Hane sayısı 85 Köyümüzün mahalleleri şunlardır.

  • Hacigil
  • Mahigil
  • Orta Mahalle
  • Soçbindor
  • Turangil
  • Yukarı Mahalle
  • Beglar
  • Eyüpgil