Gayri Sıhhi İş Yeri Açma
 • 20.09.2020
 • ° / Hafif Yağmur
Gayri Sıhhi İş Yeri Açma

Okunma Sayısı: 2173 | 17.01.2018

2 ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Organize Sanayi, endüstri bölgeleri, sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri sınırları içinde bulunan 2.nci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile bu bölgeler içinde veya dışında kurulacak 3’üncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için)

 1. Yarım kapaklı dosya Klasör
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu.
 4. Renkli Fotoğraf 2 (İki) adet
 5. Kira kontratının fotokopisi
 6. Belediye Borcu yoktur belgesi.
 7. İşyerine ait yapı kullanma izin belgesi ve tapunun fotokopisi (Tapuda işyeri yazacak)
 8. İşyerini açan kişi veya şirket adına su abone sözleşmesi.
 9. Esnaf odası kayıt belgesi veya Ticaret ve sanayi odası sicil belgesi.
 10. En az (6) altı kg.lık Yangın söndürme cihazı faturası.
 11. İşyerindeki elektrik panosunda hayat koruma sigortası ve yangın koruma sigortası olacak.
 12. İşyerinin bağlı bulunduğu sağlık ocağından sağlık karnesi çıkartılacak.
 13. Üretim Kapasitesi raporu (Bağlı Bulunduğu Odadan)
 14. Ustalık Belgesi.
 15. Sorumlu Müdür Sözleşmesi.
 16. Nüfus cüzdan Fotokopisi
 17. Vergi Levhası fotokopisi
 18. İkametgah Belgesi
 19. Emlak Kayıt Bildirimi
 20. İşyeri Vaziyet Planı(İşyerini gösterir şekilde) Tesisin bulunduğu yerin planı
 21. Emisyon ve Deşarj izni konusunda görüş(Artvin İl Çevre Orman Müdürlüğünden
 22. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi.
 23. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
 24. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

ŞİRKET İSE:

 1. Şirket Sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi
 4. İmza Sirküleri
 5. Şirket yetkilisinin ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
 6. Vekâletname,

Adı ve Soyadı                                                                                 Tarih ve İmza

—————–                                                                               ——————-