H
  • 04.06.2020
  • ° / Hafif Yağmur
  • Nöbetçi Eczane:
  • Özışık Eczanesi
  • (04665173200)
H

Okunma Sayısı: 488 | 09.01.2018

Harbi: Çabuk.

Harbutlamak: Suyu ılıştırmak.

Hardahurda: Kırıntı, döküntü.

Harfana: Arifane. Ortaklaşa yapılan ziyafet.

Harmahılat: Karmakarışık.

Haro: Kilerde tahıl, un konulan derin bölüm.

Harşo: Mısır unundan yapılan bir yemek.

Havs: Yosun.

Hğinkal: Mantı.

Hğuzsi: Kıymık.

Hğızek: Büyük yük kızağı.

Helavet: Ciddiyet, asalet.

Helek: Aşırı derecede yorulmak.

Henek: Şaka.

Herk: Sürülmüş tarla.

Hevenk: Kara batmamak için ayağa takılan araç.

Him: Bina temeli.

Hop: Saban ve pulluk demiri.

Hotak: Çift sürerken boyunduruğa binen çocuk.

Hotak: Ekinde öndeki öküzlerin boynuna oturan çocuk ve bağlanan taş.

Hozan: Ekilmemiş tarla. Nadas.

Hozik: Bazı bitkilerin tepesindeki dikenli yumru.

Huliki: Yeşil kertenkele.

Huna: Küçük kulaklı koyun.

Huti: Lahana sapı.

Hılakoba: Derma, çetme.

Hılaport: Karışıklık.

Hılat: Karışık.

Hırhıtmak: Suçüstü yakalamak.

Hırlı: Doğru kimse. Hırsız karşıtı.

Hırtlatmak: Oyun bozanlık etmek sözünden dönmek.

Hırtlek: Gırtlak

Hızan: Aç gözlü (Çocuklar için kullanılır)

| |   | | |