M
  • 22.11.2019
  • ° / Hafif Yağmur
M

Okunma Sayısı: 389 | 09.01.2018

Mağ: Çatıda bedevre sırası.

Mağlata: Karışıklık. Gürültü.

Makar: Gelin almaya giden erkekler.

Malağma: Kapışma, yağma etme.

Maran: Kağnı tekerleğin geçirilen demir halka.

Masat: Tırpan bileme taşı.

Matli: Yiyecek maddelerinde üreyen kurt.

Mavhoş: Ekşi.

Mazi: Kağnıda tekerleklerin takıldığı yuvarlak parça.

Merek: Samanlık.

Midgül: Mevsimlik un ve yiyecekler.

Mimilo: İbik.

Mitil: Eskileşmiş, kalitesiz yatak.

Mitkal: Patiska (Bez)

Mitliko: Konuşkan ve sevimli (kız çocuk.)

Miyençi: Alışverişte arabulucu.

Mogdam: Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın herbiri. Örenk tarla koşarken brilikte koşmak.

Mogletil: Karmakarışık.

Morbet: Ev işlerine yardımcı olan erkek çocuk.

Mosdoro: Gösteriş. Fantazilik.

Moshepil: Derli toplu.

Muçlamak: Gelişigüzel katlamak.

Mucrum: Paramparça.

Mudara: İyi olmayan.

Muğber: Hasım. Birbirine kötülük düşünenler.

Mur: Kömür isi.

Musinli: Yaşlı (insan)

Muzevil: Haberci. Muhbir.

Muzveillemek: İhbar etmek.

Mürgüllemek: Uyuklamak.

Müşeviş: Şüpheli.

| |   | | |