N
  • 25.08.2019
  • ° / Hafif Yağmur
N

Okunma Sayısı: 357 | 09.01.2018

Nağvela: Zehir. Çok acı.

Nakat: Çapa yaparken işlenerek götürülün şerit.

Nakot: Zerre. En küçük parça.

Nalev: Eğrice.

Napiskal: Bir şeydan kopan küçük parça.

Napuzar: Kapı tarla.

Nasibur: Bez ya da kumaş kenarı.

Nat: Tırpan sapı.

Nataş: Çıra parçası.

Natesul: Bez veya başka bir dokumanın yanığı, külü.

Neker: Meşe ve benzeri ağaçların yaprağı.

Nikor: Hayvanların alnındaki beyaz nokta. Nikorlu hayvan.

| |   | | |