S
  • 25.08.2019
  • ° / Hafif Yağmur
S

Okunma Sayısı: 394 | 09.01.2018

Sağdıç: Düğünde makar başı ve kız tarafının muhatabı.

Sakera: Bir armut ismi.

Sako: Palto.

Sakulak: Henüz olmamış meyve.

Sambağı: Kağnılarda öküzlerin koşumunda boyunduruktan geçirilmiş öküz boynunun iki yanındaki ağaç çubuklar olan samileri bağlayan ip.

Sami: Boyundurukta öküzün boynunu bağlamaya yarayan ağaç çubuklar.

Sanahev: Bir ağacın elyaf özelliğini saptamak için gövdesinden alınan örnek.

Sanaskal: Ahırda dışkı ve sidiğin toplandığı oluk.

Sansalak: Tek kişinin geçebileceği ilkel köprü.

Sapli: Su alıp dökmeye yarayan uzun saplı kap.

Sarol: Can eriği.

Sartumel: Yastık altına konan yükseltme tahtası.

Sasxavi: Bostanda su serpmede kullanılan avuçlu kürek.

Satapav: Ahırın üstene düşene ince tomruk

Satar: Ormanda ağaçların atıldığı dik yamaç.

Satrev: Öküz arabasının iniş inerken hızını azaltmak için arkasına bağlanan dallı ağaç ya da ağırlık.

Savacak: Değirmenin su goduna takılan süzgeç.

Savahil: Rakımı az ve sıcak bölgeler.

Segirtmek: Bir çırpıda koşmak. Rastgele oraya buraya koşuşturmak.

Seki: Odanın bir başından bir başına uzanan, yatılacak ve oturulacak yer.

Selakap: Ekin bitkilerinin biçilince tarlada kalan kısmı.

Seyif: Başıboş, hayvanların serbest bırakılması.

Sika: Kar kızağı.

Sinskal: Ateş kıvılcımı.

Sintal: Kedi yavrusu.

Sitil: Genellikle yoğurt yapmakta kullanılan beli dar bir kap.

Soç: Ladin ağacı.

Soko: Yer mantarı.

Sova: Kapı kasasının dik ağaçları.

Stahan: Bulgur kabuğunu ayıran değirmen.

Sumplamak: Suyu kirletmek.

Sumpo: Pis su birikintisi.

Sıbırmak: Saygısızca karşı koymak. Sözle saldırmak.

Sılık: Islık.

| |   | | |