Şavşat Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Şartnamesi
 • 05.08.2020
 • ° / Hafif Yağmur
Şavşat Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Şartnamesi

Okunma Sayısı: 1816 | 27.09.2019

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

 1. Yarışma, Şavşat Belediyesi bünyesinde çalışan ya da çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Şavşat Belediyesi’nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 2. Yarışmaya 18 yaşının üstündeki herkes katılabilir.
 3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilirler.
 4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 5. Yarışmaya Şavşat Belediyesi’nin değerlendirici, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
 6. Tüm çalışmaların “T.C. Şavşat Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir.
 7. Logo, Şavşat’ımızı en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 8. Her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kâğıda basılmış şekilde şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
 9. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Koşullarına uymayan logolar elenecektir.
 10. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 11. Ekteki Katılım formunun eksiksiz olarak doldurulup ıslak imzayla imzalayıp bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.
 12. Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
 13. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 14. Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 15. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.
 16. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 17. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 18. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya Şavşat Belediyesi her aşamasında iptal edilebilir.
 19. Şavşat Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 20. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Şavşat Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Şavşat Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 21. Ödül kazanan tasarımı Şavşat Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Şavşat Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.
 22. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 23. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Şavşat Belediyesi logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.
 24. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 25. Seçici kurulca (bir) logo eseri seçilecektir.
 26. Her türlü hukuki ihtilafta Şavşat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SON BAŞVURU

Yarışmaya Son Katılım: 25.10.2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ

Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 25.10.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir. Yarışma sekretaryası Şavşat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİCİ KURUL

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Seçici kurul tarafından seçilen ilk 3 logo, Şavşat Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden halk oylamasına sunulacaktır. Halk oylaması sonucunda dereceye giren eser “Şavşat Belediyesi”nin logosu olarak belirleme yetkisi, Şavşat Belediye Başkanlığı’na ait olup, oylama sonrası elde edilen sonuç son olarak Şavşat Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Böylece seçilen eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 7 (yedi) iş günü içinde Şavşat Belediyesi resmi internet sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarından (savsat.bel.tr) üzerinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo; Şavşat Belediyesi resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1’inci olan esere 3.000 TL para ödülü verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

TELİF HAKLAR

 • Katılımcı, dereceye giren eserinin Belediye logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Şavşat Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şavşat Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

SEÇİLİ KURUL

Seçici kurul, Şavşat Belediye Başkanlığı’nın belirlediği üyelerden oluşturulacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi             : 23.09.2019 Pazartesi
Son Teslim Tarihi                        : 25.10.2019 Cuma
Sonuçların İlan Edilmesi             : 04.11.2019 Pazartesi

 

YARIŞMAYI YAPAN KURUM

T.C. ŞAVŞAT BELEDİYESİ

Yeniköy Mahallesi Yeni Cadde No: 38   Şavşat/ARTVİN
Tel: (0466) 517 14 44 – 517 14 81
Faks: (0466) 517 10 26
Web: savsat.bel.tr
E-Posta: savsat@savsat.bel.tr

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.

A4 kâğıda çıkış alınacak Katılım Formu'nu indirmek için tıklayın ...