Şavşat Belediyesi'ne Ait İşyerleri Kiralama İhale İlanı
  • 20.03.2019
  • ° / Hafif Yağmur
Şavşat Belediyesi'ne Ait İşyerleri Kiralama İhale İlanı

Okunma Sayısı: 720 | 13.06.2018

Şavşat Belediyesi’ne Ait İşyerleri Kiralama İhale İlanı

Belediyemize ait aşağıda ada, parsel, m2 ve muhammen bedelleri ile geçici teminatları belirtilen İtfaiye üstü yeni bina ahşap teras işyeri, Armutlu Mahallesi Çevre Park Binası ve bina alanı ile Belediye pasajı işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale 04.07.2018 tarihinde saat 14.00’de başlayacak olup,  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 04.07.2018 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 100.00 TL karşılığında alınabilir.
  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Sıra No İşyerinin Bulunduğu Adres Ada Parsel İşyeri No m2 Cinsi Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat
1 Yeni Bina Ahşap Teras İşyeri 111 1 3 305 m2 İşyeri 750,00 ₺ 900,00 ₺
2 Armutlu Çevre Park Binası ve Bina Alanı 182 5 11 345 m2 İşyeri 400,00 ₺ 480,00 ₺
3 Belediye Pasajı 131 1 3 24 m2 İşyeri 340,00 ₺ 410,00 ₺
4 Belediye Pasajı 131 1 11 24 m2 İşyeri 310,00 ₺ 370,00 ₺
5 Belediye Pasajı 131 1 12 24 m2 İşyeri 285,00 ₺ 340,00 ₺
6 Belediye Pasajı 131 1 24 24 m2 İşyeri 285,00 ₺ 340,00 ₺
7 Belediye Pasajı 131 1 25 24 m2 İşyeri 250,00 ₺ 300,00 ₺
8 Belediye Pasajı 131 1 26 24 m2 İşyeri 250,00 ₺ 300,00 ₺

Şavşat Belediye Başkanlığı

| |   | | |