Şavşat Belediyesine Ait İşyeri Kiralama İhale İlanı
  • 24.10.2020
  • ° / Hafif Yağmur
Şavşat Belediyesine Ait İşyeri Kiralama İhale İlanı

Okunma Sayısı: 1620 | 21.06.2019

Belediyemize ait aşağıda ada, parsel, m2 ve muhammen bedeli ile geçici teminatı belirtilen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Dr. İsrafil Kışla Millet Bahçesi’nin bir kısmı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 5 yıllığına açık artırma açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale 10.07.2019 tarihinde saat 14.00’de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 10.07.2019 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

  3. İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında alınabilir.

  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.

  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İşyerinin Adresi Ada Parsel m2 Cinsi Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat
Kazım Karabekir Caddesi 126 2 2.000 Millet Bahçesi Çay Bahçesi 1.500,00 ₺ 2.700,00 ₺

Şavşat Belediye Başkanlığı