Şavşat Belediyesine Ait İşyeri Kiralama İhale İlanı
  • 19.09.2020
  • ° / Hafif Yağmur
Şavşat Belediyesine Ait İşyeri Kiralama İhale İlanı

Okunma Sayısı: 535 | 13.02.2020

Belediyemize ait Belediye Pasajı'nda aşağıda ada, parsel, m2 ve muhammen bedeli ile geçici teminatı belirtilen Belediye Terminali işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 1 yıl süreyle açık artırma açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale 28.02.2020 tarihinde saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  2. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasını 28.02.2020 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

  3. İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

  4. İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında alınabilir.

  5. İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.

  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İşyerinin Adresi Ada Parsel İşyeri No Cinsi m2 Satış Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat
Belediye Pasajı  131 1 3 İşyeri 24 500,00 ₺ 600,00 ₺

Şavşat Belediye Başkanlığı