Sürekli İşçi Statüsüne Geçmeyi Hak Eden İşçi Listesi
  • 24.05.2019
  • ° / Hafif Yağmur
Sürekli İşçi Statüsüne Geçmeyi Hak Eden İşçi Listesi

Okunma Sayısı: 1319 | 12.02.2018

TESPİT KOMİSYONU ESAS İNCELEMESİ SONUCU BELEDİYE ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMEYİ HAK EDEN İŞÇİ LİSTESİ

 

Adı ve Soyadı

T.C Kimlik No:

Çalıştıkları Görev ve Birimler:

1.

Nevin İŞCİ

28897109576

Tekniker/Yazı İşleri Müdürlüğü

2.

Güllü DEMİR

26509188278

İnşaat Mühendisi/Fen İşleri Müdürlüğü

3.

Salih ÖZCAN

11659683414

Şoför/Fen İşleri Müdürlüğü

4.

Alim YALANIZ

28975106176

Şoför/İtfaiye Amirliği

5.

Atila KAYA

13810611168

Şoför/Fen İşleri Müdürlüğü

6.

Eşref KARAHAN

19735414778

Operatör/Fen İşleri Müdürlüğü

7.

Önder LEVENT

17266497024

Operatör/Fen İşleri Müdürlüğü

8.

Selçuk URHAN

19747413332

Şoför/Zabıta Amirliği

9.

Ümit CAN

12925640414

Şoför/Zabıta Amirliği

10.

Mesut KÜÇÜKALTUN

10777713058

Şoför/Zabıta Amirliği

11.

Veysel GÜZEL

16633517822

İnşaat İşçisi/Fen İşleri Müdürlüğü

12.

Erol ARSLAN

20086403250

Şoför/Zabıta Amirliği

13.

Öner ALTUNEL

20323395300

Şoför/Fen İşleri Müdürlüğü

14.

Çağlar DURMUŞ

15769545990

Şoför/İtfaiye Amirliği

15.

Köksal CAN

10855709454

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

16.

Cengiz GEZEN

10744713142

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

17.

Çağlar AKGÜL

11935673498

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

18.

Turan CAN

10852709518

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

19.

Reşat ÇİMEN

13381626066

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

20.

Şahin AKGÜL

11926673780

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

21.

Kemal BULUT

30715048424

İnşaat İşçisi/Fen İşleri Müdürlüğü

22.

Baştürk TOPAL

19864410238

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

23.

Uğur PINAR

13516621522

Temizlik İşçisi/Zabıta Amirliği

24.

Fatma ÇELİK

25582219824

Tekniker/Kadın Yaşam Merkezi

25.

Tayfun KILIÇ

24457256162

Tekniker/Fen İşleri Müdürlüğü

12.02.2018 tarihinde Tespit Komisyonu tarafından yapılan esas inceleme sonucunda Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında çalışmakta olan ve Belediye Şirketinde çalışmak üzere kadrolu işçi statüsüne geçmeye hak kazanan yukarıda adı soyadı kimlik numaraları, çalıştıkları görev ve birimleri belirtilen işçilerin Belediyemiz web sayfasında ve ilan panosunda ilan edilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.

        Komisyon Başkanı                                                             Üye                                                                                         Üye
           Özcan ARSLAN                                                       Özgür DEDE                                                                 Sevgi GÜN ARSLAN
        Başkan Yardımcısı                                            Destek Hizmetleri Müd.                                                Şavşat Malmüdürü V.

| |   | | |